Roi Kallai Korlmhysson

Roi des Colymar

Description:
Bio:

Roi Kallai Korlmhysson

Le grondement sourd de la revolte Urial